صد بنده اگر به طاعت آباد کنی

به زین نبود که خاطری شاد کنی

گر بنده کنی ز لطف آزادی را 

بهتر که هزار بنده آزاد کنی

/ 1 نظر / 21 بازدید
پرویز

[گل]درود بر شما مهاجر عزیز[گل]